1.
Westin B. Forskarkonferens på SBI 2005<br></br&gt; Barnlitteraturen, (litteratur)vetenskapen och forskningen. clr [Internet]. 2011Nov.17 [cited 2021Dec.9];28(2). Available from: https://barnboken.net/index.php/clr/article/view/86