Tema Ulf Stark

Ulf Stark (1944–2017) var en av Sveriges främsta barn- och ungdomsboksförfattare. Han debuterade 1964 med diktsamlingen Ett hål till livet och hans första barnbok var Petter och den röda fågeln (1975). Det litterära genombrottet kom med ungdomsboken Dårfinkar och dönickar (1984), som vann Bonniers Juniorförlags barnbokspristävling. Flera av Ulf Starks böcker utspelas i hans barndoms Stureby och har självbiografiska inslag. Några av de mest kända och lästa är trilogin om vännerna Ulf och Percy, som inleddes med Min vän Percys magiska gymnastikskor (1991).

Ulf Stark har samarbetat med en rad framstående illustratörer och bilderbokskonstnärer, som Linda Bondestam, Anna Höglund, Mati Lepp och Stina Wirsén. Hans böcker är översatta till en rad olika språk och han har åtskilliga gånger prisats för sin författargärning, både i Sverige och utomlands. Utöver sitt författarskap har Ulf Stark också varit kulturskribent, skrivit åtskilliga filmmanus både till egna och andras böcker samt under ett decennium suttit på stol nr 17 i Svenska barnboksakademien. Han var engagerad i barnkulturfrågor och är en av de svenska författare som flitigast anlitades som föreläsare utomlands.

Men trots hans framstående produktion och hans närvaro som röst i olika debatter om barn- och ungdomslitteraturen, har forskningen ägnat författarskapet förhållande lite uppmärksamhet. När det har skett har studierna oftast haft ett genusperspektiv och gällt sådant som Simones könsöverskridande i Dårfinkar och dönickar och aspekter på manlighet i de självbiografiska böckerna om Ulf och Percy. Barnboken ser att forskningen om Ulf Stark behöver uppmärksamma även andra och i dag mindre utforskade verk samt aspekter och teman som går igenom i hela författarskapet, som död och sorg, vänskap, lek och kärlek.

Tänkbara ämnen för artiklar kan vara ideologi och litteratursyn, språklek och poesi, historiskt berättande, religiösa aspekter och andlighet, humor som berättarstrategi, fadersgestalter, översättningar samt autofiktion och perspektiv på det självbiografiska skrivandet. Barnboken ser också gärna bidrag som tar sin utgångspunkt i Ulf Starks många samarbeten med bilderbokskonstnärer samt hans arbete som manusförfattare och kulturskribent. Ulf Starks egna tankar om barnlitteraturen finns publicerade i en mängd artiklar och essäer och kan också vara föremål för forskning inom temat.

 

Deadline, abstracts: 20 januari 2020

Abstract på max 2 000 tecken skickas per e-post till barnboken@barnboksinstitutet.se och ska inkludera artikelns titel, skribentens namn, affiliation och e-postadress. 

Deadline, artiklar: 1 oktober 2020

Artiklarna kommer att publiceras under 2021 och får inte tidigare ha publicerats i andra sammanhang.

Texter skickas per e-post till barnboken@barnboksinstitutet.se eller via inloggningssystemet på tidskriftens webbplats www.barnboken.net. För mer information om längd etc. se Author Guidelines: http://barnboken.net/index.php/clr/pages/view/author


Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning ges ut av Svenska barnboksinstitutet. Samtliga artiklar som publiceras genomgår en peer review-process och publiceras med Open Access. Publiceringsspråk är svenska, norska, danska och engelska. Vi välkomnar särskilt bidrag med svensk eller nordisk anknytning.

Redaktionsrådet består av redaktör Åsa Warnqvist (fil.dr, Svenska barnboksinstitutet, Sverige), och redaktionsmedlemmarna Maria Jönsson (docent, Umeå universitet, Sverige), Anne Skaret (fil.dr, Høgskolen i Hedmark, Norge), Björn Sundmark (professor, Malmö universitet, Sverige), Olle Widhe (docent, Göteborgs universitet, Sverige) och Mia Österlund (docent, Åbo Akademi, Finland).

Tidskriften ges ut med stöd från Vetenskapsrådet.


För mer information se tidskriftens webbsida www.barnboken.net eller kontakta:

Åsa Warnqvist
Svenska barnboksinstitutet
Odengatan 61
113 22 Stockholm
Tel: 08-54 54 20 65
E-post: barnboken@barnboksinstitutet.se