Author Details

Bodin, Helena

  • Volume 37 (2014) - Tema: 2014: 100-årsjubileernas år/Theme: 2014: The Year of the 100 Year Olds
    ”Gud, nu har jag bara dig” Teologiska, berättartekniska och retoriska aspekter av barnets närhet till Gud i Britt G. Hallqvists diktning
    Abstract  PDF  EPUB  XML  HTML
  • Volume 38 (2015) - Tema: Religion/Theme: Religion
    ”Den kyrkan är vackrast i världen”. Den ortodoxa kyrkan och ikonerna i Ilon Wiklands barndomsskildring och bildskapande
    Abstract  PDF  EPUB  XML  HTML