Author Details

Ørjasæter, Kristin

  • Volume 40 (2017) - Recensioner/Book Reviews
    Åse Marie Ommundsen, Per Thomas Andersen og Liv Bliksrud (red.), Modernitet, barndom, historie: Festskrift til Harald Bache-Wiig
    Abstract  PDF  EPUB  XML  HTML