Author Details

Persson, Magnus

  • Volume 39 (2016) - Recensioner/Book Reviews
    Torsten Pettersson, Skans Kersti Nilsson, Maria Wennerström Wohrne och Olle Nordberg, Litteraturen på undantag? Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige
    Abstract  PDF  EPUB  XML  HTML