Author Details

Nilson, Maria

  • Volume 38 (2015) - Recensioner/Book Reviews
    Sanna Lehtonen, Girls Transforming: Invisiblity and Age-Shifting in Children’s Fantasy Fiction since the 1970s
    Abstract  PDF  EPUB  XML  HTML
  • Volume 40 (2017) - Recensioner/Book Reviews
    Sun-Kyoung Choi, Kraften att älska, makten att tjäna: Religion, emancipation och den kvinnliga skapande kraften i Jeanna Oterdahls sagor 1908 – 1927
    Abstract  PDF  EPUB  XML  HTML