Author Details

Vuorio, Pia

  • Volume 39 (2016) - Övriga artiklar/Other Articles
    ”Din frihet är nära kopplad till min egen”: En feministisk psykoanalytisk läsning av emancipations- och modersmotiv i Maud Reuterswärds Elisabet-trilogi
    Abstract  PDF  EPUB  XML  HTML
  • Volume 40 (2017) - Recensioner/Book Reviews
    Lisa Rowe Fraustino och Karen Coats (red.), Mothers in Children's and Young Adult Literature: From the Eighteenth Century to Postfeminism
    Abstract  PDF  EPUB  XML  HTML