Author Details

Kärrholm, Sara

  • Volume 39 (2016) - Recensioner/Book Reviews
    Maria Jönsson, Behovet av närhet blir med åren betydligt större än nödvändigheten att bevara sin värdighet: Om genus, trots och åldrande i Kerstin Thorvalls författarskap
    Abstract  PDF  EPUB  XML  HTML
  • Volume 39 (2016) - Tema: Det nordiska deckarundret: från Sventon till Simukka/Nordic Noir in Children's Crime: from Sventon to Simukka
    Spänningslitteratur för barn och vuxna: När målgrupper och genrer korsas i verkens paratexter
    Abstract  PDF  EPUB  XML  HTML