2014: 100-årsjubileernas år

2014 är året för flera 100-årsjubileer i den nordiska barnlitteraturen. Teskedsgummans pappa, Alf Prøysen, verssmeden Britt G. Hallqvist och internationellt erkända Tove Jansson föddes alla 1914. Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning uppmärksammar hundraårsminnet av dessa tre författare med ett temanummer om deras gärning.

Britt G. Hallqvist 100 år

Britt G. Hallqvists (1914–1997) insatser för svensk barnlitteratur är mångsidiga och djupgående. Det var ett fullödigt författarskap som trädde fram redan med debuten 1950 med Rappens på Blåsopp och sedan fortsatte över flera barn- och ungdomsböcker, ett otal dikt- och verssamlingar, dramatik, religiöst präglade andaktsböcker och psalmer för barn.

Som översättare och introduktör är hon minst lika viktig. Vi finner hennes namn på åtskilliga klassiker, som Rudyard Kiplings Djungelboken, E. B. Whites Min vän Charlotta, Laura Ingalls Wilders Det lilla huset på prärien och J. R. R. Tolkiens Bilbo – en hobbits äventyr. Nämnas bör också hennes omistliga översättningar av nonsensvers av Edward Lear, Sylvia Plath, T. S. Eliot och James Krüss.

Tove Jansson 100 år

Den världskända författaren och konstnären Tove Jansson (1914–2001) debuterade i bokform 1945 med en kortare berättelse om mumintrollens väg till mumindalen, kallad Småtrollen och den stora översvämningen. Hennes multimediala konstnärskap har varit föremål för forskning såväl i Sverige som internationellt, inte minst genom Boel Westins stora biografi Tove Jansson: ord, bild, liv (2007) som utges på flera språk under 2014.

Tove Janssons samlade verk som författare och konstnär sträcker sig över sjuttio års tid och omfattar en bred repertoar av konstarter och estetiska uttryck. Muminvärlden är ett eget universum, förmedlat till oss genom illustrerade böcker, bilderböcker, serier, teater, film och TV-serier. Under 1950-talet blev Tove Jansson en internationell megastjärna genom den tecknade muminserien. Hon skrev romaner, noveller och dramatik för vuxna och var under många år verksam som politisk tecknare och illustratör.  Hon har också illustrerat andra författares verk.

Barnboken välkomnar artiklar om Tove Jansson och hennes breda repertoar inom följande teman: crossover och multimedialitet, ideologi och filosofi, självbiografi och autofiktion, ensamhet och isolering, barndom och vuxenhet.

Alf Prøysen 100 år

Den norske författaren och visdiktaren Alf Prøysen (1914–1970) var en viktig kulturpersonlighet i Norge. Han skrev inte bara romaner, noveller och visor för barn och vuxna, utan var även engagerad i teater, radio, TV, skivinspelningar och insamling av folkliga visor. Bland annat arbetade han i många år med barnprogram i norsk radio och TV samt översatte barnlitterära klassiker till norska.

Alf Prøysen debuterade 1948 med en vissamling för vuxna. Som barnboksförfattare debuterade han året efter, med Lillebrors visor, men mest känd i hans produktion är de fyra böckerna om Teskjekjerringa, Teskedsgumman på svenska och Mrs. Pepperpot på engelska, den lilla tanten som när som helst krymper till en teskeds storlek. Hon introducerades i Samvirkelagenes medlemsblad Kooperatøren där Prøysen hade en egen sida för barn 1950–1960. I bokform utkom Teskedsgumman på svenska 1955, två år innan den utkom på norska. Berättelserna om den lilla gumman har översatts till över 20 språk.

Vi välkomnar proposals och artiklar till följande datum:

Deadline för proposals: 20 januari 2014
Deadline för artiklar: 21 april 2014

Artiklarna kommer att publiceras under hösten 2014 och får inte tidigare ha publicerats i andra sammanhang. Texter på max 30 000 tecken inkl. blanksteg skickas per e-post till barnboken@sbi.kb.se och ska inkludera:

1) Artikelns titel
2) Kort biografisk information (ca 50 ord) inkl. skribentens namn, affiliation och e-postadress
3) Abstract (ca 300 ord) och keywords, båda på engelska

Svenska barnboksinstitutet
Åsa Warnqvist
Odengatan 61
113 22 Stockholm
Tel: 08-54 54 20 65
E-post: barnboken@sbi.kb.se