Previous calls

Moderskap och modrande / Motherhood and Mothering

Moderskap är ett begrepp i rörelse som under det senaste decenniet fått allt fler och motstridigare betydelser. I samtidslitteraturen för såväl vuxna som för barn och unga märks en tematisk förskjutning mot alternativa familjebildningar, bioteknologi, klass och etnicitet. Läs mer

Estetik och pedagogik / Aesthetics and Pedagogy

”All pedagogisk konst är dålig konst – och all god konst är pedagogisk”. Så lyder ett av Lennart Hellsings mest citerade uttalanden om barnlitteratur (Tankar om barnlitteraturen, 1963). Formuleringen är träffsäker och elegant, men frågan är om den är helt rättvisande mot barnlitteraturens specifika förutsättningar? Läs mer

Conceptions of Girlhood Now and Then: Girls' Literature and Beyond

We invite submissions for a special Barnboken theme for articles discussing girls' literature from a variety of perspectives. Both "girl" and "girlhood" are complex concepts that can be defined and problematized in various ways, for example through the ongoing discussions within the research field Girlhood Studies. Read more

Poesi för barn och unga

Allt språk inleds i det poetiska, inte bara hos individen (”the language of infancy”), utan också i vår kollektiva språkevolution (“the infancy of language”), enligt Debbie Pullingers argumentation i boken From Tongue to Text: A New Reading of Children’s Poetry från 2017. I ett sådant perspektiv finns ett särskilt släktskap mellan barndom och poesi, såväl metaforiskt som utvecklingspsykologiskt. Läs mer

Ulf Stark

Ulf Stark (1944–2017) var en av Sveriges främsta barn- och ungdomsboksförfattare. Han debuterade 1964 med diktsamlingen Ett hål till livet och hans första barnbok var Petter och den röda fågeln (1975). Det litterära genombrottet kom med ungdomsboken Dårfinkar och dönickar (1984), som vann Bonniers Juniorförlags barnbokspristävling. Flera av Ulf Starks böcker utspelas i hans barndoms Stureby och har självbiografiska inslag. Några av de mest kända och lästa är trilogin om vännerna Ulf och Percy, som inleddes med Min vän Percys magiska gymnastikskor (1991). Läs mer

Diversity in Nordic Children’s & Young Adult Literature

We invite submissions for a special issue of Barnboken for articles engaging with ethnic and cultural diversity as well as in- or exclusion in Nordic children’s and young adult literature. Although scholars of children’s literature have increasingly considered children’s literature’s commitment to societal issues related to race, nation, and ethnic and cultural identity, the Nordic context has been largely ignored... Read more

Silence and Silencing in Children’s Literature

Children’s literature has often been implicated in a widespread and deeply rooted discourse of silence and silencing, which draws on the idea that “children should be seen but not heard.” In traditional didactic children’s literature we find many texts that either directly or indirectly advocate that children should be silent. Indeed, reading itself may be an effective silencing strategy... Read more

Pengar / Money

Ekonomin bestämmer villkoren för alla liv oavsett världsåskådning eller tillgångar och är sett till den nordiska barn- och ungdomslitteraturen ett fortsatt angeläget ämne. Pengar eller snarare bristen på dem är ett återkommande motiv från Laura Fitinghoffs Barnen ifrån Frostmofjället (1907), via Astrid Lindgrens Rasmus på luffen (1956) till samtida Elin Johanssons och Ellen Ekmans Veckan före barnbidraget (2016). Läs mer

Financial issues dictate the conditions of all lives regardless of world view or assets, and the topic is frequently addressed in Nordic children’s and young adult literature. Money, or rather the lack thereof, is a recurring motif, from Laura Fitinghoff’s Barnen ifrån Frostmofjället (“The children of Frostmo mountain”, 1907), via Astrid Lindgren’s Rasmus på luffen (Rasmus and the Vagabond, 1956) to contemporary Elin Johansson’s and Ellen Ekman’s Veckan före barnbidraget (“The week before child benefit”, 2016). Read more

Den nordiska barnboken runt 1968 / Nordic Children’s Literature Around 1968 

Årtalet 1968 står som symbol för en hel ungdomsgeneration och det ges ofta en specifik betydelse när det långa 1960-talet ska sammanfattas. Denna tid, som även har kallats ”den lilla renässansen” av inflytelserika forskare, var en period då konstnärliga förhållningssätt och värderingar, såväl som idéer om samhället och individens förhållande till samhället förändrades markant (Marwick 1998). Läs mer

A particular importance is usually ascribed to the years around ‘68. Some scholars have even termed the long 1960s “a mini renaissance” during which artistic standards and values, as well as ideas about society and the individual’s place in it, were transformed in certain ways (Marwick 1998). Read more

Med bilden i fokus / Focusing on the Picture

Då den senaste i raden av nordiska forskarkonferenser hölls vid Svenska barnboksinstitutet hösten 2016 var temat ”Med bilden i fokus”. I svallvågorna efter konferensen gör vi ett temanummer om bilden i barnboken. Läs mer

The theme of the latest Nordic Research Conference, held at the Swedish Institute for Children’s Books in the fall of 2016, was “Focusing on the Picture”. Inspired by the conference, we are now working on a special issue on the picture in children’s books. Read more


Sensualitet, sensibilitet, sexualitet / Sensuality, Sensibility, Sexuality

Sensualitet, sensibilitet och sexualitet är kanske inte de nyckelord vi i första hand förknippar med nordisk barn- och ungdomslitteratur. Men vid en närmare granskning återkommer denna litteratur, i sitt breda åldersspann från pekbok till ungdomsroman, ständigt till gestaltningar av sensualitet eller sexualitet, som om hudnära berättelser och känslornas kartografi utgjorde en del av kärnan i barnfiktionen. Läs mer

Sensuality, sensibility and sexuality may not be words we normally associate with Nordic children’s and YA literature. However, a closer examination reveals that this literature, in everything from picturebooks to YA novels, repeatedly returns to depictions of sensuality or sexuality, as though intimate stories and the cartography of feelings belonged to the core of children’s fiction. Read more

 

Läsandet som kulturell praktik och de litterära institutionerna: skola, förlag och bibliotek / The Institutions that Shape Children's Literature: Schools, Publishers and Libraries

Barnlitteratur och läsning är så mycket mer än det materiella objektet läsaren håller i sin hand. Vägen dit, till läsaren, är ett underutforskat område. Hur ser de kanaler ut som förmedlar barnboken till barnläsaren?  Läs mer

Children's literature cannot be reduced to the book the reader holds in her hand. The act of reading comes at the end of a long chain of actions, all of which are prompted and supported by different literary, cultural, pedagogical institutions (schools, libraries) as well as by commercial interests (publishers, booksellers). Read more

 

Det nordiska deckarundret: från Sventon till Simukka / Nordic Noir in Children's Crime: from Sventon to Simukka

Den nordiska kriminalromanen för vuxna firar triumfer på den internationella scenen. Författare som Stieg Larsson, Henning Mankell och Jo Nesbø hör till de mest framgångsrika under senare år, men här finns också en lång och stark tradition. Sjöwall & Wahlöös socialrealistiska och samhällskritiska polisromaner från 1970-talet har givit upphov till en ström av TV-serier och filmer, och inspirerat både äldre och nyare nordiska deckare från Beck till Bron. Läs mer

The Nordic detective story aimed at adults is a modern international success. However, acclaimed writers such as Stieg Larsson, Henning Mankell and Jo Nesbø are all part of a long tradition. Written in the 1970’s, Sjöwall & Wahlöö’s crime novels have since given rise to an abundance of crime series and films in the same vein of social realism and social criticism, as well as inspired recent detective dramas like the Beck films and The Bridge. Read more

100-årsjubileernas år / The Year of the 100 Years Olds 

2014 är året för flera 100-årsjubileer i den nordiska barnlitteraturen. Teskedsgummans pappa, Alf Prøysen, verssmeden Britt G. Hallqvist och internationellt erkända Tove Jansson föddes alla 1914. Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning uppmärksammar hundraårsminnet av dessa tre författare med ett temanummer om deras gärning. Läs mer

2014 is the year for several 100 year old celebrations in the Nordic children's literature. The father of Mrs. Pepperpot, Alf Prøysen, the verse-smith Britt G. Hallqvist and the internationally renowned Tove Jansson were all born in 1914. Barnboken –  Journal of Children's Literature Research honour the memory of  the three writers with a special issue. Read more

 

Förgrömmade unge! Det oregerliga barnet / “You're Out of Control!” The Unruly Child in Children's Literature 

Ostyriga, oregerliga och högljudda barn som opponerar sig, revolterar och tar plats är omhuldade av barnlitteraturen - från Max och Moritz till Vilda Bebin.  Läs mer

Unruly, wild and loud children are common in children's literature. Indeed, there seems to be a need to portray children outside parental control, or even of children who rebel against oppressive adult regimes, as in Shockheaded Peter or Pippi Longstocking. Read more

 

Hemlöshet / Homelessness 

Hemlöshet – att vara utan ett hem – står vanligtvis för utanförskap, fattigdom, flykt och ett rotlöst liv. Läs mer 

To be homeless is to be vulnerable. Homelessness implies exclusion, poverty and exile; it conjures up images of rootlessness and marginalization. Read more

 

Martha Sandwall-Bergström 100 år

2013 har det gått hundra år sedan Martha Sandwall-Bergström (1913-2000) föddes. Med henne föddes även Kulla-Gulla, torparflickan med det goda hjärtat och de linblonda flätorna. Bokserien om henne slog igenom stort och översattes till en rad språk. Läs mer


Temanummer om Sven Wernström

Sven Wernström är en av våra viktigaste barn- och ungdomsboksförfattare. Hans gärning sträcker sig från mitten av 1940-talet till idag. Läs mer