Inledning

Janina Orlov

Abstract


Om man så vill, kan man se Johan Amos Comenius Orbis pictus från 1658, som den första miljömedvetna boken i barnlitteraturens historia. Kanske inte miljömedveten i dagens bemärkelse, men dock som ett försök att lära den späda generationen något om omvärldens egenheter på marken och i rymden. Vackert så, men det är under romantikens uppmärksammande av barndomen som naturen själv får en roll i och med att den personifi eras. Också det är en sanning med modifi kation eftersom redan antikens fabler lät såväl barn som vuxna komma i kontakt med vad man ansåg vara djurens mänskliga sidor, eller snarare, använde djuren för att visa på mänskliga tillkortakommanden. För att inte tala om naturens närvaro i ramsor och rim, vaggvisor och andra förlustelser.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14811/clr.v33i2.13

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________
Barnboken – Journal of Children's Literature Research eISSN 2000-4389
This journal is published under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. Responsible editor: Lillemor Torstensson