Inledning

  • Janina Orlov

Abstract

Om man så vill, kan man se Johan Amos Comenius Orbis pictus från 1658, som den första miljömedvetna boken i barnlitteraturens historia. Kanske inte miljömedveten i dagens bemärkelse, men dock som ett försök att lära den späda generationen något om omvärldens egenheter på marken och i rymden. Vackert så, men det är under romantikens uppmärksammande av barndomen som naturen själv får en roll i och med att den personifi eras. Också det är en sanning med modifi kation eftersom redan antikens fabler lät såväl barn som vuxna komma i kontakt med vad man ansåg vara djurens mänskliga sidor, eller snarare, använde djuren för att visa på mänskliga tillkortakommanden. För att inte tala om naturens närvaro i ramsor och rim, vaggvisor och andra förlustelser.
Published
2012-05-15
How to Cite
Orlov, J. (2012). Inledning. Barnboken, 33(2). https://doi.org/10.14811/clr.v33i2.13
Section
Editorials