Inledning

  • Maria Nikolajeva

Abstract

Det aktuella numret av Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning avspeglar en tendens som kanske blev mest påtaglig under de fem år som Nordic Network for Children’s Literature Research var aktivt, 2002-2006. Nätverket, som existerade med stöd från Nordisk Forskar-akademi (NorFA, numera NordForsk), var en tidsbegränsad verksamhet, men det visade på ett stort behov av vetenskapligt utbyte mellan de nordiska länderna inom barnlitteraturforskning, och även på ett behov av gemensamma insatser för att göra nordisk barnlitteratur och barnlitteraturforskning synlig i resten av världen.
Published
2011-11-21
How to Cite
Nikolajeva, M. (2011). Inledning. Barnboken, 31(1). https://doi.org/10.14811/clr.v31i1.54
Section
Editorials