Recensioner

Wiveca Friman, Elina Druker, Maria Lassén-Seger, Lena Kåreland, Stefan Mählqvist, Mia Österlund, Janina Orlov

Abstract


Nedslag i børnelitteraturforskningen. 1–7. Skrifter fra Center for børnelitteratur. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, 1999–2007. ISSN 99-3167596-9
Recensent: Wiveca Friman

Ingjerd Traavik: Innøfring i bildeanalyse med Fam Ekman inn i bildeboka. Oslo: Unipub, 2007. ISBN 978-82-7477-216-8
Recensent: Elina Druker

Sirke Happonen: Vilijonkka ikkunassa: Tove Janssonin muumiteosten kuva, sana ja liike. [Filifjonkan i fönstret: bild, ord och rörelse i Tove Janssons muminböcker] Helsinki: WSOY, 2007, 315 s. ISBN 978-951-0-33163-7
Recensents: Maria Lassén-Seger

Olav Solberg: Inn i eventyret. Norsk og europeisk forteljekunst. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag, 2007, 247 s. ISBN 978-82-02-26943-2
Recensent: Lena Kåreland

Torben Weinreich: Historien om børnelitteratur: dansk børnelitteratur gennem 400 år 1568-1967. Vejle: Branner og Korch, 2006. ISBN 87-411-0199-5
Recensent: Stefan Mählqvist

Kaisu Rättyä: Rajoja kohdaten. Teemojen ja kerronnan suhde Hannele Huovin nuortenromaaneissa 1980-1990-luvulla. [Att möta gränser. Förhållandet mellan tema och berättande i Hannele Huovis ungdomsromaner på 1980- och 1990-talet], Tammmerfors: Suomen Nuorisokirjalliuuden Instituutti, Åbo Universitet, 2007. s 307. ISBN 9789529577132
Recensent: Mia Österlund

På terskelen: artikler om nordisk barne- og ungdomslitteratur: festskrift til Åsfrid Svensen. Red. Harald Bache-Wiig. Oslo: Novus, 2006. ISBN 978-82-7099-434-2
Recensent: Janina Orlov

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14811/clr.v31i1.59

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________
Barnboken – Journal of Children's Literature Research eISSN 2000-4389
This journal is published under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. Responsible editor: Lillemor Torstensson