Inledning

  • Stefan Mählqvist

Abstract

Makt, censur och förtryck utgör teman i föreliggande nummer av Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning. Och sammanbundna på detta sätt ger samtliga onekligen ett mycket negativt avtryck. Det är ordet förtryck som bestämmer detta. Men låt mig för en stund fundera kring begreppen makt och censur i samband med litteratur för barn och unga. När en maktställning missbrukas så resulterar det allt som oftast i någon form av förtryck. Men att ha makt kan å andra sidan också vara att tilldelas ett ansvar. Den ställningen får våra valda politiker och det är också en roll som vi får som föräldrar. Att ta ansvar för sina barn kan vara att skydda dem eller att uppmuntra dem. Och då kan makten användas positivt. Samhällsansvar resulterar i behov av lagstiftning.
Published
2011-11-22
How to Cite
Mählqvist, S. (2011). Inledning. Barnboken, 31(2). https://doi.org/10.14811/clr.v31i2.60
Section
Editorials