Inledning

Stefan Mählqvist

Abstract


Makt, censur och förtryck utgör teman i föreliggande nummer av Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning. Och sammanbundna på detta sätt ger samtliga onekligen ett mycket negativt avtryck. Det är ordet förtryck som bestämmer detta. Men låt mig för en stund fundera kring begreppen makt och censur i samband med litteratur för barn och unga. När en maktställning missbrukas så resulterar det allt som oftast i någon form av förtryck. Men att ha makt kan å andra sidan också vara att tilldelas ett ansvar. Den ställningen får våra valda politiker och det är också en roll som vi får som föräldrar. Att ta ansvar för sina barn kan vara att skydda dem eller att uppmuntra dem. Och då kan makten användas positivt. Samhällsansvar resulterar i behov av lagstiftning.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14811/clr.v31i2.60

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________
Barnboken – Journal of Children's Literature Research eISSN 2000-4389
This journal is published under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. Responsible editor: Lillemor Torstensson