Inledning

  • Lillemor Torstensson

Abstract

Till det här numret av Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning efterlystes artiklar på temat ”From mission:society to mission:ego”, ett tema som visade sig vara närmast mission impossible. Underrubriken löd: ”1960- och 70-talens barn- och ungdomsböcker uppfordrade läsarna till samhällsmedvetenhet och kollektiva uttryck. Idag är det snarare individen (”alla dessa jag”) som står i centrum. Barnboken vill stimulera till analyser av perspektivförskjutningen och den betydelse allmänlitterär och social förändring kan ha haft för det nya berättandet och för framställningen av de unga huvudpersonerna.” Två av de fem publicerade artiklarna är skrivna utifrån det tänkta temat. Helena Magnusson undersöker i ”Jag du vi hej mamma pappa: en läsebok i förändring” hur den svenska läsebokens ändrade karaktär hänger ihop med en förändring i skildringen av sociala relationer. 1970-talets läsebok avpersonifierar genom sitt kollektiva, decentraliserade fokus medan läseboken från 1989 istället handlar om riktad, känslomässig identifikation med en utvald huvudperson. George Papantonakis, Grekland, gör i sin artikel ”The individual’s mission overrides society’s mission: responses and dilemmas in contemporary Greek young adults’ science fiction” intressanta iakttagelser om hur den våldsamma grekiska nutidshistorien skildras i en science fictionmiljö där unga strävar efter individuell frihet bort från ett kollektivt förtryck. I ett brev till mig strax före tryckning skriver också Papantonakis ”But what a coincidence! Irony of fate! In one of the fiction I am referring to, is included the nest event: Police murders a student, because police considers the student as a terrorist! Now, unfortunately, we live, in Athens, such a situation!” Han refererar till oroligheterna i Grekland i december 2008. Verkligheten överträffar fiktionen.
Published
2011-12-01
How to Cite
Torstensson, L. (2011). Inledning. Barnboken, 32(1). https://doi.org/10.14811/clr.v32i1.65
Section
Editorials