Inledning

  • Lillemor Torstensson

Abstract

Välkommen till Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforsknings första utgåva 2010. Nu fi nns tidskriften tillgänglig både i en tryckt utgåva och genom open access på Svenska barnboksinstitutets hemsida www.sbi.kb.se. Formaten är pdf, html och xml. Den granskningsprocess varje artikel genomgår inför publicering (peer review process) påverkas inte av omställningen till open access. Tidskriften kommer även fortsättningsvis att hålla samma höga vetenskapliga nivå. De artiklar som publiceras är antingen skrivna på svenska, norska, danska eller engelska. I april 2010 genomförs en nordisk forskningskonferens på Svenska barnboksinstitutet i samarbete med de övriga instituten i Danmark, Finland och Norge. Tanken är att några av de papers som presenteras på konferensen också ska publiceras i höstnumret av Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning. Den utgåvan kommer förmodligen att komma ut något senare under hösten.
Published
2012-05-15
How to Cite
Torstensson, L. (2012). Inledning. Barnboken, 33(1). https://doi.org/10.14811/clr.v33i1.7
Section
Editorials