Kommentar

Lillemor Torstensson

Abstract


Barnbokens vårnummer har temat fantasy och i den inledande artikeln får vi stifta bekantskap med våra danska grannars fantastiska litteratur genom nydisputerade forskaren Anna Karlskov Skyggebjerg. Hennes avhandling anmäls också i det här numret av Boel Westin. Har rollspel, fantasy och religion något gemensamt? I Ingrid Boströms artikel besvaras frågan jakande och hon beskriver en ny religiositet, religion som lek. Martin Hellström undersöker burkars och förpackningars magiska egenskaper och som en del av barns frigörelseprocess. Inte bara burkar och förpackningar kan vara vägledare in till magiska världar. Barbara Knochenhauer visar i sin artikel att redan E T A Hoffmann använde klädskåpet som tröskel in till en annan värld. Om kritikernas omdömen av Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta skriver Ulrika Ramstrand i sin artikel och beskriver synen på sagan i en tid då barnböcker skulle vara realistiska och gärna politiska.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14811/clr.v28i1.73

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________
Barnboken – Journal of Children's Literature Research eISSN 2000-4389
This journal is published under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. Responsible editor: Lillemor Torstensson