Lars Furuland 1928–2009

Ulf Boëthius, Vivi Edström, Jan Hansson, Lena Kåreland, Ulla Lundqvist, Stefan Mählqvist, Sonja Svensson, Boel Westin

Abstract


Lars Furuland var pionjär för forskning
och utbildning på barnboksfältet. Upprinnelsen
var den Avdelning för litteratursociologi
han startade i Uppsala 1965, inriktad
på fl era av forskningen försummade
litteraturarter. Oumbärlig för nyinrättade
akademiska kurser i ämnet blev antologin
Barnlitteratur i Sverige, framtagen i samarbete
med Örjan Lindberger vid Stockholms
universitet och Svenska barnboksinstitutets
Mary Ørvig. Dess pricksäkra
texturval och ingresser står sig än.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14811/clr.v33i1.8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________
Barnboken – Journal of Children's Literature Research eISSN 2000-4389
This journal is published under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. Responsible editor: Lillemor Torstensson