Lars Furuland 1928–2009

  • Ulf Boëthius
  • Vivi Edström
  • Jan Hansson
  • Lena Kåreland
  • Ulla Lundqvist
  • Stefan Mählqvist
  • Sonja Svensson
  • Boel Westin

Abstract

Lars Furuland var pionjär för forskning
och utbildning på barnboksfältet. Upprinnelsen
var den Avdelning för litteratursociologi
han startade i Uppsala 1965, inriktad
på fl era av forskningen försummade
litteraturarter. Oumbärlig för nyinrättade
akademiska kurser i ämnet blev antologin
Barnlitteratur i Sverige, framtagen i samarbete
med Örjan Lindberger vid Stockholms
universitet och Svenska barnboksinstitutets
Mary Ørvig. Dess pricksäkra
texturval och ingresser står sig än.
Published
2012-05-15
How to Cite
Boëthius, U., Edström, V., Hansson, J., Kåreland, L., Lundqvist, U., Mählqvist, S., Svensson, S., & Westin, B. (2012). Lars Furuland 1928–2009. Barnboken, 33(1). https://doi.org/10.14811/clr.v33i1.8
Section
Obituaries