Det nyckfulla alfabetet

Elina Druker

Abstract


Genom exempel från skilda årtionden diskuteras i denna artikel användningen av bokstävers olika betydelsenivåer. När orden lösgörs från sin innehållsliga mening och istället materialiseras kan de både ätas, tala och smita iväg på egen hand. Genom att ge orden en fysisk form skapas en spännande interaktion mellan text och bild, det abstrakta och konkreta.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14811/clr.v28i2.85

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________
Barnboken – Journal of Children's Literature Research eISSN 2000-4389
This journal is published under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. Responsible editor: Lillemor Torstensson