Forskarkonferens på SBI 2005
Barnlitteraturen, (litteratur)vetenskapen och forskningen

Boel Westin

Abstract


Den 1–2 juni 2005 samlades ett femtiotal forskare, doktorander och lärarutbildare på en forskarkonferens arrangerad av Svenska barnboksinstitutet och Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria vid Stockholms universitet. På följande sidor återges först prof. Boel Westins inledningstal och doktoranderna Elina Drukers och Maria Anderssons rapport från konferensens första dag vilken ägnades åt det pågående forskningsläget i Sverige och till viss del utomlands. Därefter återges Sonja Svenssons föredrag om sin planerade forskning av svenska barn- och ungdomstidningar 1766–1900. Slutligen presenteras den kartläggning SBI har genomfört över kurser i barn- och ungdomslitteratur som ges vid landets universitet och högskolor.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14811/clr.v28i2.86

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________
Barnboken – Journal of Children's Literature Research eISSN 2000-4389
This journal is published under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. Responsible editor: Lillemor Torstensson