Forskarkonferens på SBI 2005<br></br> Barnlitteraturen, (litteratur)vetenskapen och forskningen

  • Boel Westin

Abstract

Den 1–2 juni 2005 samlades ett femtiotal forskare, doktorander och lärarutbildare på en forskarkonferens arrangerad av Svenska barnboksinstitutet och Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria vid Stockholms universitet. På följande sidor återges först prof. Boel Westins inledningstal och doktoranderna Elina Drukers och Maria Anderssons rapport från konferensens första dag vilken ägnades åt det pågående forskningsläget i Sverige och till viss del utomlands. Därefter återges Sonja Svenssons föredrag om sin planerade forskning av svenska barn- och ungdomstidningar 1766–1900. Slutligen presenteras den kartläggning SBI har genomfört över kurser i barn- och ungdomslitteratur som ges vid landets universitet och högskolor.
Published
2011-11-17
How to Cite
Westin, B. (2011). Forskarkonferens på SBI 2005<br></br&gt; Barnlitteraturen, (litteratur)vetenskapen och forskningen. Barnboken, 28(2). https://doi.org/10.14811/clr.v28i2.86
Section
Original Articles