Från Den svarta hingsten till Klara, färdiga, gå
Stallbackskultur i hästboken under andra hälften av 1900-talet

Susanna Hedenborg

Abstract


Hästböcker är en populär genre, inte minst bland flickor i 10-12 års åldern. Här studeras tre klassiska hästböcker från olika tidsepoker, Den svarta hingsten, Britta och Silver och Klara, färdiga, gå utifrån termen ”stallbackskultur”. Lever det traditionella landsbygdsidealet kvar i hästboken eller finns det ett annat nytt ideal? För att förklara arbetets kodning analyseras böckerna ur ett genusperspektiv men också ur ett generationsperspektiv.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14811/clr.v29i1.96

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________
Barnboken – Journal of Children's Literature Research eISSN 2000-4389
This journal is published under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. Responsible editor: Lillemor Torstensson