Från <em>Den svarta hingsten till Klara, färdiga, gå</em><br> Stallbackskultur i hästboken under andra hälften av 1900-talet

  • Susanna Hedenborg

Abstract

Hästböcker är en populär genre, inte minst bland flickor i 10-12 års åldern. Här studeras tre klassiska hästböcker från olika tidsepoker, Den svarta hingsten, Britta och Silver och Klara, färdiga, gå utifrån termen ”stallbackskultur”. Lever det traditionella landsbygdsidealet kvar i hästboken eller finns det ett annat nytt ideal? För att förklara arbetets kodning analyseras böckerna ur ett genusperspektiv men också ur ett generationsperspektiv.
Published
2011-11-18
How to Cite
Hedenborg, S. (2011). Från <em>Den svarta hingsten till Klara, färdiga, gå</em><br&gt; Stallbackskultur i hästboken under andra hälften av 1900-talet. Barnboken, 29(1). https://doi.org/10.14811/clr.v29i1.96
Section
Original Articles