”Jag längtar så”
Dagbok, brev och dikt i den moderna, svenska ungdomsromanen

Ika Jorum

Abstract


Det här är en studie i dagboks-, brev- och diktskrivandets narratologiska och existentiella funktion i den moderna, svenska ungdomsromanen. Ett urval romaner diskuteras mot bakgrund av flickbokens och ungdomsromanens typiska motiv: identitetssökande–spegling och instängdhet–frigörelse.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14811/clr.v29i1.97

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________
Barnboken – Journal of Children's Literature Research eISSN 2000-4389
This journal is published under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. Responsible editor: Lillemor Torstensson