Recensioner

Nina Christensen, Svenja Blume, Maria Simonsson

Abstract


Berättande bilder: svenska tecknade serier för barn/Helena Magnusson.
Recensent: Nina Christensen

New Voices in Children's Literature Criticism/Sebastian Chapleau (red)
Recensent: Svenja Blume

Modig och stark - eller ligga lågt. Skönlitteratur och genus i skola och förskola/Lena Kåreland (red)
Recensent: Maria Simonsson

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14811/clr.v29i1.99

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


__________________________________________________________
Barnboken – Journal of Children's Literature Research eISSN 2000-4389
This journal is published under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported License. Responsible editor: Lillemor Torstensson