Pengar

Spara flitigt samlade
Slantar, så det skramlade;
Tänkte att en vacker da’
Blir de säkert bra att ha.

Slösa köpte snask och gott.
Grisen – ja, den glömdes bort.
Klabbiga var kjol och händer
Och förstörda hennes tänder.


I Birgitta Lilliehööks serie ”Spara och Slösa” (1926–1963), från Sparbankens barntidning Lyckoslanten, framgår det med all tydlighet hur barn bör förhålla sig till pengar.

Ekonomin bestämmer villkoren för alla liv oavsett världsåskådning eller tillgångar och är sett till den nordiska barn- och ungdomslitteraturen ett fortsatt angeläget ämne. Pengar eller snarare bristen på dem är ett återkommande motiv från Laura Fitinghoffs Barnen ifrån Frostmofjället (1907), via Astrid Lindgrens Rasmus på luffen (1956) till samtida Elin Johanssons och Ellen Ekmans Veckan före barnbidraget (2016).

Det är kanske lätt att tro att dagens privilegierade nordiska barn inte behöver bry sig om pengar men enligt exempelvis Rädda barnen ökar barnfattigdom och klassklyftor i hela Europa. Vilken roll spelar ekonomiska frågor i barn- och ungdomslitteratur före, under och efter folkhemmets glansdagar? Hur gestaltas barn och ungas relation till pengar? Hur viktigt är det till exempel att tjäna egna pengar och bli självförsörjande i berättelser om mognad och vuxenblivande?

Vidare är litteraturen precis som livet villkorad. De ekonomiska förutsättningarna för att producera och publicera barn- och ungdomslitteratur har genomgått flera genomgripande förändringar som visar att pengar styr över och inverkar på barn- och ungdomsboken också som estetiskt objekt. Hade den nordiska bilderboken utvecklats till vad den är idag utan hjälp av en växande köpstark medelklass? Hade den moderna ungdomsromanen blivit ett begrepp utan efterkrigstidens kommersialisering av ungdomskultur? Vilka ekonomiska villkor påverkar dagens utgivning? Hur inverkar marknad och efterfrågan på förlagens marknadsföring och böckernas yttre, på saker som omslag och typografi?

Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning välkomnar artiklar på temat ”Pengar” i bred bemärkelse. Avsikten med temat är att belysa hur frågor relaterade till pengar inverkat på i första hand den nordiska barn- och ungdomslitteraturen. Tänkbara ämnen för artiklar kan innefatta men begränsas inte av följande:

  • Pengar, konsumtion och klass som motiv i barn- och ungdomslitteraturen.
  • Systemkritisk och/eller utopisk barn- och ungdomslitteratur.
  • Temat pengar inom olika barn- och ungdomslitterära genrer.
  • Historiska perspektiv på barn- och ungdomslitteraturmarknaden, text- och bildproduktion.
  • Ekonomi, marknadsföring och estetik.
  • Kommersialisering av barn- och ungdomskultur/litteratur.
  • Förlags, författares och illustratörers ekonomiska villkor.

Deadline, abstracts: 10 september 2018

Abstract på 300 ord skickas per e-post till barnboken@sbi.kb.se och ska inkludera artikelns titel, skribentens namn, affiliation och e-postadress.

Deadline, artiklar: 8 april 2019

Artiklarna kommer att publiceras under 2019 och får inte tidigare ha publicerats i andra sammanhang.

Gästredaktör för temat är Lydia Wistisen, fil.dr, Stockholms universitet (lydia.wistisen@littvet.su.se). Redaktionsrådet består av redaktör Åsa Warnqvist (fil.dr, Svenska barnboksinstitutet, Sverige), och redaktionsmedlemmarna Maria Jönsson (docent, Umeå universitet, Sverige), Anne Skaret (fil.dr, Høgskolen i Hedmark, Norge), Björn Sundmark (professor, Malmö universitet, Sverige), Olle Widhe (docent, Göteborgs universitet, Sverige) och Mia Österlund (docent, Åbo Akademi, Finland).

Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning ges ut av Svenska barnboksinstitutet. Samtliga artiklar som publiceras genomgår en peer review-process och publiceras med Open Access. Publiceringsspråk är svenska, norska, danska och engelska. Vi välkomnar särskilt bidrag med svensk eller nordisk anknytning.

Tidskriften ges ut med stöd från Vetenskapsrådet.

För mer information se tidskriftens webbsida www.barnboken.net eller kontakta:

Åsa Warnqvist
Svenska barnboksinstitutet
Odengatan 61
113 22 Stockholm
Tel: 08-54 54 20 65
E-post: barnboken@sbi.kb.se