Author Details

Ommundsen, Åse Marie

  • Volume 41 (2018) - Tema: Med bilden i fokus / Theme: Focusing on the Picture
    Hva er det med monsteret? Fryd, frykt og ”andregjøring” i Når alle sover (2011)
    Abstract  PDF  EPUB  XML  HTML