Author Details

Rustad, Hans Kristian

  • Volume 37 (2014) - Tema: 2014: 100-årsjubileernas år/Theme: 2014: The Year of the 100 Year Olds
    ”Og så stansa jeg litt, og så tenkte jeg”. Fascinasjon og tenkning i møte med moderne maskiner i Alf Prøysens ”Mot nye tider”
    Abstract  PDF  EPUB  XML  HTML