Author Details

Jakobsson, Hilda, Sweden

  • Volume 36 (2013) - Tema: Martha Sandwall-Bergström 100 år/Theme: Martha Sandwall-Bergström 100 Years
    Att skilja äkta kärlek från falsk. Manliga och omanliga kroppar i Martha Sandwall-Bergströms Kulla-Gullaserie
    Abstract  PDF  HTML  EPUB  XML