Author Details

Hellström, Martin, Sweden

  • Volume 34, no 1 (2011) - Køn, familie konsumption
    "Det blir mackor med O’boy och O’boy. Och flingor med O’boy". Förpackning och varumärke som representation av det vardagliga livet och konsumtionen som frigörelse
    Abstract  PDF
  • Volume 28, no 1 (2005) - Original Articles
    Världen i burken och staden av kartonger
    Abstract  PDF