Author Details

Franck, Mia, Finland

  • Volume 34, no 1 (2011) - Barnelitteratur i historie og samtid
    'Glokal' litteraturhistoria – på väg mot en omvärdering av finlandssvensk barnlitteratur
    Abstract  PDF