Sven Wernström - temanummer

Sven Wernström är en av våra viktigaste barn- och ungdomsbokförfattare. Hans gärning sträcker sig från mitten av 1940-talet till idag. Verklistan omfattar ett sjuttiotal böcker publicerade under eget namn, och ytterligare ett femtontal böcker skrivna tillsammans med Stig Malmberg (under olika pseudonymer). Det är böcker om flygkamrater och trälar, om rymdvarelser och spöken. Det är böcker om helt vanliga ovanliga pojkar och flickor som löser detektivgåtor och som ”fixar allt”. Det är pojk- och flickböcker, och det är science fiction och historia. Det finns ett utopiskt drag i hans böcker, även de tidiga, något som i de senare översätts i ett politiskt engagemang. Wernström är kanske vår främsta politiska barn- och ungdomsförfattare.

Men trots Wernströms starka närvaro i svensk barn- och ungdomslitteratur under mer än femtio år har hans böcker ägnats förhållandevis liten uppmärksamhet av forskare och kritiker. Avsikten med Barnbokens temanummer om Sven Wernström är därför att i någon mån råda bot på detta genom att belysa olika delar och aspekter av hans författarskap: pojk- och flickböckerna, ”massmarknadsböckerna”, de politiskt orienterade böckerna, science fiction och historiska äventyr.